O firmie

O firmie
Pomiary
Opracowania
Doradztwo
Certyfikaty
KontaktAkredytacja
w zakresie
pomiarów

   Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "EKO-TOR" w Toruniu prowadzi działalność
od 1990 roku i wykonuje pomiary, analizy, opracowania, dokumentacje i świadczy
usługi konsultingowe w zakresie ochrony powietrza.

   Firma posiada bazę techniczną niezbędną do wykonywania specjalistycznych prac
pomiarowych i laboratoryjnych w zakresie ochrony powietrza (sprzęt pomiarowy
do wykonywania pomiarów parametrów gazów odlotowych emitowanych z instalacji
energetycznych i technologicznych, pomiarów kalibracyjnych (procedura QAL 2)
i kontrolnych (procedura AST) dla stacjonarnych systemów ciągłego monitoringu
emisji zanieczyszczeń, pomiarów skuteczności działania instalacji i urządzeń
ochrony powietrza i pomiarów imisji zanieczyszczeń).

   Firma posiada bazę informatyczną niezbędną do wykonywania specjalistycznych
opracowań i dokumentacji w zakresie ochrony powietrza (firmowe atestowane
i walidowane oprogramowanie inżynierskie do wykonywania obliczeń parametrów
gazów odlotowych emitowanych z instalacji energetycznych i technologicznych
i obliczeń modelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu według metodyk
referencyjnych).

   Firma współpracuje z branżowymi specjalistycznymi instytucjami naukowymi,
biurami projektowymi, akredytowanymi  laboratoriami  badawczymi, producentami
aparatury do pomiarów parametrów gazów odlotowych, producentami instalacji
i urządzeń ochrony powietrza i firmami konsultingowymi w zakresie ochrony
środowiska.

   Laboratorium badawcze firmy posiada Certyfikat akredytacji nr AB 1134 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie potwierdzający spełnianie ogólnych
wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
przedstawionych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

Copyright © 2009 - 2018 EKO-TOR IT.PStudio - tanie projektowanie i tworzenie stron internetowych