Pomiary

O firmie
Pomiary
Opracowania
Doradztwo
Certyfikaty
Polityka prywatności
KontaktAkredytacja
w zakresie
pomiarów

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "EKO-TOR" w Toruniu wykonuje następujące
prace pomiarowe:

*  pomiary kalibracyjne parametrów gazów odlotowych dla stacjonarnych systemów
    ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (procedura QAL 2) dla instalacji
    spalania paliw, instalacji spalania i współspalania odpadów i instalacji, w których
    są używane rozpuszczalniki organiczne

pomiary kontrolne parametrów gazów odlotowych dla stacjonarnych systemów
    ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (procedura AST) dla instalacji
    spalania paliw, instalacji spalania i współspalania odpadów i instalacji, w których
    są używane rozpuszczalniki organiczne

pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń z instalacji, urządzeń i emitorów
    energetycznych i technologicznych metodami referencyjnymi (substancje
    pyłowe, substancje nieorganiczne, substancje organiczne, lotne związki
    organiczne, całkowity węgiel organiczny)

pomiary emisji zanieczyszczeń z instalacji, urządzeń i emitorów energetycznych
    i technologicznych (substancje pyłowe, substancje nieorganiczne, substancje
    organiczne, lotne związki organiczne, całkowity węgiel organiczny)

 pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony powietrza
     (instalacje i urządzenia odpylające, absorbery, adsorbery, dopalacze
     katalityczne i termiczne)

 pomiary imisji zanieczyszczeń (pomiary stężeń substancji pyłowych, substancji
     nieorganicznych, substancji organicznych i metali w powietrzu)

Copyright © 2009 - 2023 EKO-TOR

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.eko-tor.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.