Polityka prywatności

O firmie
Pomiary
Opracowania
Doradztwo
Certyfikaty
Polityka prywatności
KontaktAkredytacja
w zakresie
pomiarów

Korzystanie ze strony internetowej www.eko-tor.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania
i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników i plików Cookies,
oraz innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.eko-tor.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki
Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem przez
adres e-mail: eko-tor@eko-tor.pl

Dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.eko-tor.pl
nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności,
a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie
obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

§2
DEFINICJE

„Administrator” – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne EKO-TOR, 87-100 Toruń
ul.Grunwaldzka 11/1.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.eko-tor.pl.

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy
    znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie
    wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
    i na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji
    elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub
    wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub
    produktach oferowanych przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego
    danych i możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia
    ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana,
    co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z zasobów Administratora.
    Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia
    skargi do Prezesa UODO.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi,
    ani poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas
    nieokreślony.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, to nie będzie mógł
    skorzystać z usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy
    znajdujących się na Stronie.

8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie
    w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie
    ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty.
    Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych
    w celach marketingowych i sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych.
    Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie.
    Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.
    Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności lub
    regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia
      celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą
      starannością zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

12. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że nie powierza przetwarzania
      danych osobowych podmiotom trzecim.

13. Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych
      Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia
      29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i zakresie
      wynikającym z udzielonych zgód.

15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika
      stanowią:

  • udzielona przez Użytkownika zgoda
  • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
    Administratora lub odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing
    bezpośredni własnych produktów i usług.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje jeden rodzaj formularza w ramach Strony:

1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora.
    Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką
    Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania
    podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
       i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google
       Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań
       i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji,
       np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.
       Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.eko-tor.pl niezbędne jest
    posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§6
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych
    na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie (oprócz osobno wskazanych w niniejszym
    dokumencie) stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator
    nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub
    części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§7
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w sposób, umożliwiający blokowanie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowanie  ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.


Copyright © 2009 - 2023 EKO-TOR

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.eko-tor.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.